Tutkimuksia maskeista ja maskien käytöstä

Tutkimuksia mm. maskien käytön tehokkuudesta, turvallisuudesta sekä hapenpuutteesta.